MCC

Upravljanje radnom snagom

Upravljanje radnom snagom podrazumeva pravovremeno dodeljivanje agentima svih potrebnih informacija za svaki posao ponaosob.
Postizanje visoke ekonomičnosti pomoću preciznih analiza i predviđanja pomaže kontakt centrima da postignu optimalnu ravnotežu između opterećenja kontakt centra i opterećenja agenata

Planiranja radne snage

Prilikom izrade plana rada Kontakt centra potrebno je slediti nekoliko koraka:

• Analiza obima dolaznih poziva za prethodni period;

• Predviđanje obima dolaznih poziva za naredni vremenski interval;

• Naglašavanje kadrovskih potreba za ciljni period (u zavisnosti od predviđenog radnog opterećenja, ciljanog učinka i odlaznih kampanja), pomeranja za naredni period i broja agenata potrebnih za svaku smenu;

• Definišite koju aktivnost treba da izvrši svaki od agenata na svakom vremenskom intervalu u dodeljenim smenama.

Planerima je obezbeđen set alata za postizanje optimalne distribucije resursa: rasporeda smena, kreiranja agenta, rsporeda dnevnih aktivnosti i upravljanja vremenom

Prognoza potreba za kadrovima

Da bi planiranje radne snage bilo uspešno, moraju se precizno predvideti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne potrebe za osobljem.

Aplikacija Vorkforce Management vam omogućava da precizno i lako prognozirate kadrovske zahteve za sve ulazne, izlazne, kombinovane i rezervne resurse za klijente.

Pravljenje ispravnih odluka podrazumeva uzimanje u obzir nivoa veština, ograničenja rasporeda, ograničenja nametnutih od regulatornih agencija, postavljenih ciljeva i nivoa usluga.

Analiza i monitoring

Aplikacija evidentira svako odstupanje između planiranog rasporeda i stvarne situacije, i to u realnom vremenu. Takođe, može se utvrditi da li su prognoze u vezi sa vašim kadrovskim potrebama tačne i da li sve ide prema usvojenom planu.

Sveobuhvatni izveštaji, na osnovu vaših poslovnih potreba, pomažu vam da uporedite ciljeve sa stvarnim podacima, samo jednim pritiskom na dugme.Pitajte nas

Adresa

Bulevar Arsenija Čarnojevića 94
Beograd, Srbija

Pozovite nas

+381 64 885 444 6

E-mail

marketing@phoenixmcc.com

Molimo vas da uzmete u obzir da će nam slanje e-maila na marketing@phoenixmcc.com dati vaš pristanak za obradu dostavljenih podataka, strogo u skladu sa vašim zahtevom i u skladu sa zakonskom regulativom.

Politika privatnosti - Cookie policy