MCC

MEDIA CALL CENTAR

Media Call Centar je proizvod dostupan sa svim funkcionalnostima već od prvog dana korišćenja, nudeći izgradnju sopstvenog izbora komunikacije koristeći glas, e-mail, faks, SMS, web, društvene mreže i IVR.

Snimanje Glasa i Videa

Svi pozivi u sistemu se mogu snimiti, sa jedinstvenim ID-jem i mogu se pohraniti za željeni period. Snimljeni pozivi se mogu lako filtrirati putem telefona, datuma, agenta, … slušati uživo ili sačuvati na drugim lokacijama u .vav ili .vok formatu.

Video zapis nadopunjuje audio zapis ili može biti individualan, omogućavajući da se uhvati aktivnost agenta na računaru. Ekran se može gledati uživo, a pohranjivanje snimaka može se obaviti po želji.

Dolazni i odlazni pozivi

Aplikacija Client & Supervisor nudi mogućnost ručnih i/ili automatskih, odlaznih i dolaznih poziva.

Režimi biranja mogu biti:

• Ručno
• Prediktivno
• Snažno
• Pregled 

Konferencija, savetovanje i slušanje

Tokom poziva možete aktivirati mod konferencije, savetovanje (samo agent čuje glas supervizora) ili samo slušanje, bez ometanja klijenta i agenta.

Prednosti:

• Snimanje razgovora
• Izveštaji
• Slušanje u realnom vremenu
• Smernice od strane supervizora ili menadžera, u realnom vremenu, za veću kontrolu kvaliteta.

Automatska distribucija poziva

Dolazni pozivi se prosleđuju preko matrice automatske distribucije poziva (ACD) u IVR aplikaciju.

Tipovi distribucije mogu biti:

• Bezlično – Dolazni pozivi mogu se distribuirati svim raspoloživim agentima.
• Po sposobnostima – poseban način pozivanja klijenata, uzimajući u obzir sposobnosti agenta. Ako agent kome je poziv dodeljen nije prijavljen, poziv neće biti prebačen na drugog.
• Uniforma – Pozivi će biti ravnomerno raspoređeni agentima.
• Izabrani agenti – pozivi će biti prosleđeni odabranim agentima, što znači da će biti distribuirani samo dostupnim agentima

 

 

CRM Integracija

CRM web aplikacija je najsvestranije rešenje za integraciju.

Out-of-the-box se isporučuje u aplikaciji Media Call Center agent; veza između dva aplikativna dela je direktan, u realnom je vremenu i dvosmerna je, čime se agentu pružaju sve informacije i alati za odlučivanje potrebni za rešavanje tekućeg slučaja.

IVR (skriptovanje i rutiranje)

Mogućnost implementacije zvučnog menija sa unapred definisanim porukama, dostupnim preko tastera za pozivanje.

Takođe, informacije iz različitih baza podataka ili tabele mogu se automatski čitati uz pomoć IVR-a, a klijent takođe može da komunicira, uvodeći brojeve autentifikacije / prepoznavanja.

To može biti:

• IVR Outbound (IVR sa marketinškim, prodajnim, informativnim porukama)
• Donošenje IVR odluka
• Samousluživanje
• U sredini poziva
• Na kraju poziva

MCC

MODULARNI MEDIA KONTAKT CENTAR

Imate mogućnost da sami definišete funkcionalnosti MCC aplikacije MCC, u potpunosti prilagođeno vašim potrebama, jednostavnim dodavanjem raspoloživih modula.

Agent - Istorija poziva

Agent - Kontakti

Propušteni pozivi

Mini CRM

Povratni pozivi

Agent - Raspored

Agent - Kampanje

Agent - Zadaci

Agent - Planer

Pitajte nas

Adresa

Bulevar Arsenija Čarnojevića 94
Beograd, Srbija

Pozovite nas

+381 64 885 444 6

E-mail

marketing@phoenixmcc.com

Molimo vas da uzmete u obzir da će nam slanje e-maila na marketing@phoenixmcc.com dati vaš pristanak za obradu dostavljenih podataka, strogo u skladu sa vašim zahtevom i u skladu sa zakonskom regulativom.

Politika privatnosti - Cookie policy